Online reserveren Museum de Heksenwaag

Welkom op het online reserveringssysteem van de Heksenwaag. Reserveer de tijd waarop u verwacht aan te komen en met hoeveel personen u komt. Bijv. van 11.00 tot 11.15u betekent dat in dat tijdvak uw bezoek begint. Eenmaal binnen is er ruim de tijd om het museum te ervaren.
Betalen of uw museumkaart scannen doet u aan de kassa.

Welcome to the online reservation system of De Heksenwaag. Reserve the time you expect to arrive and indicate the number of visitors in your party. For example, when you reserve the 11:00-11:15h timeslot, your arrival will be within this time. Once inside, you will have enough time to experience everything.
Payment or scanning your museumcard will be at the register.

Willkommen im Online-Reservierungssystem von De Heksenwaag.
Reservieren Sie 
für die Uhrzeit, so der Sie vermutlich eintreffen und geben Sie die Anzahl der Personen an. Von 11:00-11:15 Uhr heißt, dass Ihr Besuch in diesem Zeitfenster beginnt. Anschließend haben Sie genug Zeit unser Museum zu erleben.
Bezahlung oder scannen der Museumkarte geschieht an der Kasse.

Bienvenue sur le système de réservation en ligne De Heksenwaag.
Réservez l'heure à laquelle vous prévoyez d'arriver et le nombre de visiteurs. Si vous sélectionnez par exemple de 11h:00-11h:15, vous aurez assez de temps de découvrir le musée.
Payer votre billet ou scanner votre Museumkaart, svp à la caisse.